Sikrar uføretrygda

Blir vi for sjuke til å jobbe skal vi vere trygge på at vi har ei inntekt. Det er dette uføretrygda skal sikre. For SV er det viktig at vi har ei god og varig trygd og eit system som vi alle kan stole på. Samfunnet skal gjere det som er mogeleg for å bidra til at folk kan stå i jobb og komme i jobb. Men når det ikkje er mogeleg, må vi sikre inntekta til folk gjennom uføretrygd.

Uføretrygda er under hardt press. Høgresida og NHO snakkar om trygdefelle og ein velferdsstat som ikkje tåler presset av uføretrygda. Den realiteten som høgresida ikkje vil sjå, er at prosentdelen uføre ikkje aukar og at yrkesdeltakinga i Noreg er blant den høgste i verda.

Regjeringa har no lagt fram eit forslag til uføretrygd som sikrar alle uføre ei trygd som er minst like god som i dag. Barnetillegga består utan endringar, dei unge uføre opprettheld ordningar som sikrar kompensasjon for manglande opptening, og uføre blir skjerma for halve levealdersjusteringa. I tillegg kjem eit nytt system for å kunne kombinere arbeid og trygd slik at det blir mogeleg å jobbe meir i friske periodar. Det blir heller ikkje noko av tidlegare forslag om å gjere uføretrygda midlertidig.

SV har kjempa for å unngå kutt i uføretrygda og har fått gjennomslag.

Alf

7 responses to “Sikrar uføretrygda

 1. Det som er viktig, Alf, er bærekraft.
  Vi må ha en utvikling som sørger for at de pengene som kommer inn er likt eller mer enn det som kommer ut.
  Det er her mange land i Europa har bommet, de har lånt penger til forbruk de ikke klarte å generere nok penger til.
  De lånte til for gode ordninger for eksempel.

  Det er dette høyresiden påpeker. Vi skal ikke kjøre oss i grøfta som de landene vi ser. Vi må tilpasse forbruk etter inntjening.
  I Norge i dag er ca 10% av arbeidsstokken ufør.
  Tre av de jeg gikk i klasse med på barneskolen er altså uføre. Trolig tre av dine også.
  Dette betyr at de resterende 90% må betale for de 10% som ikke er i jobb. Og det er greit.
  Vi øker derimot andelen uføre drastisk. Og ikke bare det, men gruppen som øker mest i uførhet er de mellom 20 og 30 år. De kommer altså til å være uføre i 40-50 år hver!
  Og det er skummelt, for da blir det veldig mye å betale!

  Vi står forran en eldrebølge. Da folketrygden ble innført valge vi (mot Høyres vilje) å bevilge dette over statsbudsjettet. Nå kommer vi opp i den situasjonen (som Høyre fryktet) at vi har mindre kull, ca 30% utenfor arbeid, og flere eldre.
  Dette gjør at de som er i jobb må betale enda mer for de eldres pensjoner – i tillegg til de som er uføre.

  Jeg er helt klart for uføretrygd for de som er uføre, Alf.
  Personlig kjenner jeg folk som har blitt presset av NAV til å uføremelde seg til tross for at de kan bidra.
  Jeg har syke venner som kan jobbe om de får riktig oppfølging.
  Når vi ser at 10% i arbeidsfør alder er for syk til å jobbe så stiller jeg et grunnleggende spørsmål :
  Er sykehusene våre så dårlige at de ikke klarer å få så mange mennesker friske ???
  Eller kan det være andre årsaker enn sykdom som gjør at folk blir uføremeldt ?

  Liker

 2. Håkon
  Med raudgrønt styre har vi handtert krisa betre enn dei fleste land i Europa. Yrkesdeltakinga er også heilt på topp. Derfor kan vi ta vare på dei uføre i staden for skattelette til dei rike som høgresida ønskjer.
  Alf

  Liker

 3. Dette er jo bare ikke riktig! Om du husker så var det et samstemt Storting om håndteringen av krisen! Jeg skjønner du er ivrig på å sole deg i glansen, men alle var enige og det ville vært likt med et annet styre. Den eneste forskjellen var at H og FRP ville ha tiltakene på plass tidligere enn regjeringen.
  Så – ta gjerne kreditt, men husk at alle partiene var enige og vedtok det samme. Alle var med andre ord like dyktige eller like dårlige.

  Vi har i dag ca 30% av arbeidsstyrken utenfor arbeid.
  Det kan du være fornøyd med, men jeg syns det begynner å bli skummelt.
  Arbeidsledigheten er lav er en løgn som gjentas så mange ganger at vi til slutt tror på det. Men – de arbeidsledige blir jo stabla rundt på forskjellige tiltak og trygder for å få dem ut av den ene statistikken som Jens skryter sånn av. Arbeidsledigheten er bare et tall. Det som betyr noe er yrkesdeltakelsen i eksportbedrifter. Det er de vi skal leve av når oljen er over.

  Se hva NAV presenterer – 175.000 på arbeidsavklaringspenger. Det er ikke arbeidledige, de er bare ikke avklart hva de er….. :
  http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Jobb+og+helse/Arbeidsavklaringspenger

  Og en kommentar om temaet :
  http://meidelljohannesen.na24blogg.no/?p=656

  Liker

 4. Hei
  Regjeringa har tydeleg vis ansvaret for alt som går galt, men ikkje æra for noko av det som går bra. Det går ikkje å komme bort i frå at regjeringa er den som har utspelet og set premissane i slike akutte kriser.
  Når det gjeld yrkesdeltaking så kan du lese her http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/4.html?id=625681

  Alf

  Liker

 5. Hei Alf.
  Nei, det er ikke slik at regjeringen har ansvar for alt som er galt og ikke alt som er godt!
  Det jeg sier at i saken om håndtering av finanskrisen så var det tverrpolitisk enighet. Det at det gikk så bra er bra! Men – man kan ikke si at regjeringen var unik i sin handlingsmåte. Opposisjonen ville håndtert det likt, med unntak at de ønsket å være litt tidligere i gang.
  Man må også ha i bakhodet at DnbNor var en dag fra konkurs og at regjeringen måtte gripe inn på en søndag for å legge til rette, for mandagen ville det vært for sent.
  Du husker sikkert det hemligholdte notisen fra Schødt-Pedersen til Statsministeren som omhandlet dette.

  Vi må også huske at Norge som nasjon har 3000.000.0000.0000 kr på bok. Dette setter oss i en helt annen situasjon enn noe annet vestlig land til å håndtere kriser.

  Jeg prøver ikke rakke ned på regjeringen, jeg sier bare at det var tverrpolitisk enighet.
  Akkurat som med full barnehagedekning. Regjeringen må gjerne ta æren for det – men opposisjonen (med unntak av FRP) var helt med på det og ville handlet helt likt.
  FRP var forsåvidt med på det, men de ønsket finansieringen på plass før bygging – ikke bygging før finansiering.
  Så – skryt gjerne, men alternativet i disse sakene ville vært helt likt og opposisjonen således like dyktig / udyktig (kommer an på øynene som ser).

  Det var mye tall i linken din og mye om kjønn, deltid og fremmedkulturelle.
  Det jeg er opptatt av er arbiedsstyrken i eksporterende bransjer. Det er det som skal finansiere velferden vår når oljen er over.
  Vi mister stadig mer. Norske Skog er en brøkdel av hva det var. Bildelproduskjonen stort sett borte. Metall er borte eller på vei bort de neste 20 år.
  Skipsbygging er det lite av. Møbelproduksjon i Norge blir det mindre og mindre av. Selv REC som du har vært så opptatt av må kutte drastisk.
  Jeg er opptatt av dette, jeg.

  Jeg skjønner de som er opptatt av omsorg. Faktum er at om jeg passer deg for 1000 kr og så passe du meg for 1000 kr så blir ingen av oss rikere. Ikke det at det å blir rik på omsorg er så viktig, men det er tross alt den verdiskapningen vi skal betale fremtidens syke, skole, veier, pensjoner med da.
  Vi må eksportere for å få nye penger inn i systemet og der må vi ha fokus for fremtidens generasjoner.

  Faktum er at når du tar de få som er arbeidsledige, de som er på arbeidsavklaring, de som er på truckførerkurs og andre arbeidstiltak, overgangsordninger og uføre så er vi oppe i ca 30% av de i arbeidsfør alder som ikke er i arbeid.
  Og det syns jeg er skummelt, jeg. Husk – de som er i NAV systemet på tiltak, avklaring eller overganger er ikke i statistikken som arbeidsledige.
  Derfor blir mange dyttet over på disse tiltakene for å sminke statistikken til Jens.

  Liker

 6. Hei
  Interessant at du også er opptatt av indurtriproduksjon. Næringspolitisk talsmann i Høgre sa til Klassekampen at han såg det som lite aktuelt med volumproduksjon i Noreg.
  Alf

  Liker

 7. Ja – det er det med de vilkår vi har. Det er derfor jeg ønsker mer fokus på hva vi skal leve av i fremtiden.
  Mange mener teknologi, men jeg mener det er kort tenkt. I Trondheim lagde de kanskje verdens beste internet søkemotor og den kjøpte Microsoft. Litt penger til Norge, men inntektene går ut. Tandberg ble flinke på videomøter og ble solgt ut av landet. Gang på gang ser vi at det vi finner opp blir kjøpt opp av pengesterke utlendinger og dermed mister vi inntektene derfra.

  Et annet problem med relativt sett svak privat kapitalbeholdning i Norge blir representert ved f.eks. Rimi Hagen. Hagen bygget et stort firma og solgte det. Ingen i Norge hadde penger nok til å kjøpe det så det gikk til Nederland. Når man kjøper man på Rimi nå så går overskuddet til Nederland. Likevel er det Hagen som får kjeft, ikke Nederlenderne….
  Eller da lokalaviser skulle selges. Ingen kunne kjøpe i Norge og det gikk til en noe eksentrisk engelskmann.

  Vi må ha fokus på kapital slik at vi kan beholde det lille vi har…. Se på fisken – stort sett eid av en kar på Kypros. Det er lite vi har mulighet til å tjene på i fremtiden. Og vi må ha fokus på det.

  Da hjelper det lite å gjøre ting så dyrt at vi blir mindre og mindre konkurransedyktig. Og – pensjoner og andre ytelser er den største byrden staten har og den største grunnen til at vi må ha høyt utgiftsnivå.

  Ved å begynne å gjøre ting billigere så blir vi mer konkurransedyktige. Billigere mat – ikke dyrere. Billigere (mer) strøm – ikke dyrere osv. Da blir behovet for lønsøkninger mindre og vi kan konkurrere bedre.

  Dette er mitt fokus.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s