Eit grønare og meir rettferdig Agder

Agder er ein av dei blåaste regionane i Noreg. Samtidig er regionen den minst likestilte, og den har store sosiale problem.  Er dette ein tilfeldig samanheng? Uansett kva ein meiner om det, så er det eit påtrengande  behov for eit grønare og meir rettferdig Agder, og det er berre eit sterkt SV som kan sikre ei slik kursendring.

Useriøs borgarleg skolepolitikk
Når vi har store sosiale problem, så er løysinga til Høgre og dei andre borgarlege å rangere folk heilt frå dei går i barneskolen. SV si løysing er å bygge ein skole som skaper trivsel og gir tilbakemeldingar som gir retning for god læring. Dei borgarlege partia i Kristiansand vedtok etter eit benkeforslag å innføre talkarakterar i 7. klasse i strid med norsk lov og utan eit einaste sakspapir. Overraskande nok var det representantar frå KrF og Venstre som skapte fleirtal for vedtaket. Dette viser at dei borgarlege partia ikkje tar skolen på alvor, men brukar den som arena for ideologisk markering. Erna Solberg har bedt alle sine ordførarkandidatar om å prøve seg på liknande stunt, så dette er ikkje eit eingangstilfelle. Vi kan vende fleire slike dersom vi ikkje har eit sterkt SV som kan reise motstanden.

Motivasjon til læring
For SV er det sentrale å hjelpe elevar til å få ei fullført utdanning frå vidaregåande skole. Vi må skaffe nok lærlingplassar, og offentlege arbeidsgivarar må skjerpe seg og gå føre med eit godt eksempel. Det må også stillast krav om at bedrifter har lærlingar når kommunar set oppgåver ut på anbod. Men det er ikkje nok. Vi bør også legge opp til at elevar på yrkesfagleg studieretning kan komme i kontakt med sit framtidige yrke tidleg i studiet. Motivasjonen for arbeidslivet og for skolearbeidet kan også styrkst ved betre samarbeid mellom dei yrkesfaglege studieretningane og arbeidslivet. Ordningar der fagfolk frå bedrifter eller offentleg sektor kan brukast i undervisninga, samtidig som undervisningspersonalet også i teorifag, kan komme ut på ein arbeidsplass der elevane deira skal gå i lære.

Miljø
SV har fått på plass ei ordning med statlege belønningsmidlar til dei byane som satsar på kollektivtransport og reduksjon i privatbilbruken. Kristiansand og Vest-Agder har fått støtte frå denne ordninga. Det har ført til ein del positive tiltak, men det er behov for ei sterkare prioritering av kollektivtransporten om den skal bli eit reelt alternativ for alle som ønskjer å velje miljøvennleg.

SV vil også hjelpe folk til redusere straumrekningane sine, samtidig som dei bidrar til reduksjon i utslepp som skadar klimaet. Vi vil få på plass ei ordning med gratis rådgiving for energisparing i private bustader. Samtidig vil vi legge til rette for etterutdanning i energisparing for handtverkarar.

Ein solidarisk kommune
Kommunar og andre offentlege arbeidsgivarar bidrar i stor grad til at vi har mykje ufrivillig deltid. Mange blir tildelt små stillingar for at kommunar lett skal få ekstrahjelp utan å betale overtid. Dette er uverdig for den enkelte, det er uheldig for arbeidsmiljøet, og det kan gå ut over kvaliteten på dei kommunale tenestene.  SV har vedtatt ein arbeidsgivargaranti der vi lovar å arbeide for at alle som ønskjer det, skal få tilbod om heiltid når vi får makt i ein kommune. SV vil også kjempe for å unngå skandalar der kommunar set ut tenester til private firma som bryt lovar og reglar slik vi har sett mange eksempel på i det borgarleg styrte Oslo. SV vil gå mot privatisering av offentlege tenester. Der det er aktuelt å setje arbeid ut på anbod, må vi krevje at leverandøren brukar løns- og arbeidsvilkår på linje med tariffesta vilkår. På denne måte sikrar vi kvalitet på tenestetilbodet til innbyggarane.

Agder SV starta valkampen på miljøverndagen
Aust-Agder og Vest-Agder SV samla om lag 50 personar til valkampskolering i Kristiansand denne helga. Søndag var verdas miljøverndag. Derfor avbraut vi seminaret og marsjerte til Tresse der miljøvernorganisasjonane var samla for å markere støtte til meir offensiv satsing på elektrisk bil i offentleg sektor.

Alf

3 responses to “Eit grønare og meir rettferdig Agder

 1. Hei Odd.
  Det er moro å se på bloggene til mine politiske meningsmotstandere og se hvorfor de mener det de mener. Lære litt og dele mine syn.
  Godt du holder bloggen åpen 🙂

  Useriøs borgarleg skolepolitikk :
  Når det gjelder skole er SV et litt underlig parti etter min mening. Man skal, slik jeg forstår det, ha veldig fokus på lek og moro og være yderst forsiktig med å stille krav.
  Når man så kommer til rangering av resultatene for denne fremgangsmåten er SV enda mer forsiktig og skeptisk. De kommer med vage «man kan ikke rangere mennesker opp mot hverandre».
  «Man skal ikke ha fokus på prestasjonene, men potensialet og hjelpe så godt man kan».
  Dette ser vi spessiellt i holdningen rundt internasjonale prøver. Piza testen er noe SV er veldig lite glad i. Og det skjønner jeg godt.
  For den viser jo at lek og spill og lite disiplin IKKE funker.

  Det fungerer faktisk så dårlig at mange ikke kan lese og skrive skikkelig når de kommer ut av grunnskolen og mange slutter på vg. skole fordi de ikke klarer matematikken.
  Jeg er en av dem forresten. Jeg klarte aldri matte på siste året. Jeg prøvde 6 ganger, med privatlærer da jeg ikke gikk på skole, med studiegrupper, kveldsundervisning – til og med på Bjørknes prøvde jeg.
  Det ville bare ikke inn. Jeg er i dag daglig leder i min egen bedrift og bidrar ca 350.000 i skattekassa i året.
  Så – det er ikke avgjørende om man får til et fag, men at man fullfører så mye som mulig er veldig viktig har jeg lært.

  Når man ser på toppskolene ute i verden, de som produserer de flinkeste elevene… Er det konkurranseinstinktet de oppfostrer? Eller er det «lek og alle er like gode» de maner opp ?
  Når du ser hva de som lykkes gjør for noe rart – hvorfor kaller du det useriøst å ta etter de som lykkes ?
  Kanskje du faktisk svarer på det en gang ?

  Motivasjon til læring
  Når det gjelder ønske om at alle skal fullføre vg skole så er jo det et opplagt mål for alle partier. Det er ingen som sier at de som starter på vg skole får klare seg selv!
  Det er jo nettopp frafallet som er noe sittende regjering får mest kritikk for!

  Mange på yrkesfaglig mister motet fordi de må gjennom så mye teori og utenomfaglig. En bilmekaniker må ta et år med historie. En frisør må gjennom en del matematikk.
  Når man kombinerer dette med at man har laget regler som gjør at alle har krav på vg skolegang så får man noe merkelig :
  En som søkte seg på elektro kom ikke inn der, men siden det er pålagt å gi plass så kom han inn på blikkenslager. Når han starter der venter historie, matematikk, og generelle fag.

  Er det egentlig så rart at man faller fra? Man får ikke bli det man ville bli og så må man på ferden til å bli det man ikke ville bli lese om ting man tok yrkesfag for å slippe?

  Ellers er det med å henge på lærlingekrav på anbud en god ide i mange sammenhenger. Jeg kan i min bedrift ikke ta offentlige oppdrag på den måten for det har jeg ikke kontorplass eller bedriftsøkonomi eller arbeidskraft til opplæring.
  Men – da får jeg heller klare meg uten de oppdragene og så får andre ta dem.

  Ordning med å ta profesjonelle inn i skolen og la dem øse ut av sin kunnskap er veldig god.
  Et familiemedlem har vært sentral i mange tv produksjoner både i NRK og privat for TV2.
  Han startet litt i en vg skole på medialinja der. Elevene syns jo denne karen var topp for han har jo så mange historier og eksempler fra det virkelige livet!
  Men – etter et år fikk han beskjed om å starte på skolebenken selv for han måtte ha pedagogikk osv for å jobbe i vg skole.
  Jeg skjønner dette og han tok faget. Men, det oppfordrer ikke til at folk med kompetanse skal spre sin kunnskap når det stilles krav for å få det til.

  Miljø
  Kollektivsatsing er bra. Men – respekten for at noen må frem med utstyr, har vanskelig for å bevege seg uten kjøretøy, må reise over avstander uten kollektiv osv må man ikke glemme.
  Jeg hører ofte «I køen inn til Oslo om morran er det lastebiler, fagbiler og så er omtrent halvparten alene i bilen». Jeg har vært en av de som var alene i bilen. Fordi jeg elsker å kaste bort nesten to arbeidsdager i uken på kø?
  Nei, er ikke det, gitt. Det har med å kunne bevege seg. Ikke vite når man skal fra en kunde til den andre. Kanskje få krisetelefon på dagen og måtte et sted for å reparere.
  Da holder det ikke med jernbane, buss og trikk. Sånn er det bare. Så – vi må ha respekt for at noen må være mobile, men at mange fler kan ta kollektivt.

  Når det gjelder strømregninga så kan man fint kutte ned på linjeleia uten å gå konk.

  Solidarisk kommune
  At man selv kan bestemme om man skal jobbe deltid eller fulltid er en dagdrøm selv LOs bestevenn AP har avslått. Det lar seg bare ikke gjennomføre.

  Når det gjelder det at dere ikke ønske å bruke private firma som bryter loven så er det en god ide.
  Men – hvorfor presiserer du private ? Vil SV bruke offentlige firma som bryter loven?
  Hvis ja : Hvorfor forskjellsbehandler dere ?
  Hvis svaret er nei : Vil da SV legge ned f.eks. offentlige pleiehjem som bryter loven? Det er jo det effekten ble hos Adecco. Hvis nei : Hvorfor forskjellsbehandler dere ?
  Jeg skulle gjerne sett at du svarte på dette, Alf.

  Mitt tips er at et svar er «Om noen offentlige bryter loven skal vi jobbe for at det ikke skjer.» Likevel skal private aktører straffes langt hardere enn å bli tvunget til å avgi et løfte om å bli bedre.

  Det som er saken er at om man skal lage et godt tilbud til alle som trenger pleie og omsorg så klarer ikke stat og kommune det alene.
  Det blir som med barnehager : Alle må bidra.

  Derfor : Kanskje man skal ha fokus på tjenestene og ikke på hvem det er som eier den som utfører tjenesten ?

  Satsing på elbil i offentlig sektor :
  Før du gjennomfører dette så bør du ta kontakt med posten og høre deres erfaringer rundt dette.

  Liker

 2. Hei
  Lurer litt på kvifor du kallar meg Odd.
  Når det gjeld den lange remsa av standardfrasar om SV, så skal eg berre ta eit poeng i denne omgang.
  Du hevdar at vi ikkje likar PIZA-testane. Vi i SV har alltid sagt at desse testane langt i frå måler alt som er viktig for skolen. Men Noreg har oppnådd framgang på desse testane i vår regjeringsperiode. I Sverige der dei har den skolepolitikken som Høgre og frP står for, går det motsett veg.
  Alf

  Liker

 3. Hei Alf.
  Beklager navnbruken, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde dette.

  Det har vært en noe bedring i PIZA testene, men Norge er langt under der vi skal være.
  Interessant at du ikke tar stilling til hva de beste skoler gjør og hvorfor du ikke vil lære av dem.

  Ei heller om du vil avvikle bruken av offentlige selskaper som bryter loven – eller om slik virkemidler kun skal gjelde private.
  Evt hvorfor du vil forskjellsbehandle.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s