Private barnerhagar får betre vilkår

Dersom ein les enkelte innlegg i avisene, skulle ein tru at regjeringa er i ferd med å rasere finansieringa av dei private barnehagane. Men i realiteten inneber forslaget frå regjeringa det stikk motsette. Det skal sikre at dei private barnehagane får same offentleg tilskot som dei kommunale.

Ansvaret for barnehagesektoren og 27 milliardar barnehagekroner skal overførast frå staten til kommunane. I den samanheng er det utarbeidd nye forskrifter som skal sikre at private barnehagar får same tilskot som dei kommunale barnehagane, noko dei ikkje har i dag. Dette har lenge vore eit sterkt krav frå dei private barnehagane, både dei som er drivne av ideelle organisasjonar og dei som har private eigarar. No har regjeringa lagt fram ein opptrappingsplan for å innfri dette kravet.

I samband med denne opptrappingsplanen er det laga reglar som skal sikre at den offentlege finansieringa kjem barna til gode, og det er derfor foreslått visse avgrensingar i utbyttet. Reglane hindrar ikkje rimeleg avkastning av investert kapital, men dei skal sikre at skattepengane våre i størst mogeleg grad kjem barna til gode og sikrar dei tilsette ordna arbeidstilhøve.

Det er uttak av urimelig høg avkastning som ein ønskjer å avgrense. Forslaget skal hindre at verdiar som det offentlige har lagt inn, skal trekkast ut av barnehagesektoren.  Det gjeld sjølvsagt ikkje midlar som eigaren har skutt inn sjølv, men verdiar som er bygd opp av offentleg tilskot og foreldrebetaling. Uttaksavgrensinga skal ikkje ha tilbakeverkande kraft og forslaget rammer ikkje verdiar som er opparbeida før forskrifta trer i kraft.

Private barnehagar driv godt med fokus på å bruke tilgjengelege midlar til å utvikle institusjonen til beste for barna. Det er derfor ikkje så mange som vil bli påverka av dei nye reglane. Kommunane har også i dag høve til å redusere støtta ved urimeleg utbytte.

Elles kan det vere grunn til å minne om at det lenge har vore totalforbod mot å ta utbytte frå privatskolar, og det hadde full støtte frå Bondevikregjeringa med Høgre i utdanningsdepartementet.

Dei nye reglane legg opp til å sikre dei private barnehagane same støtte som dei kommunale. Samtidig legg dei opp til ei ordning som skal hindre at offentlege midlar går til urimeleg avkastning på privat kapital. Eit slikt regelverk vil bidra til legitimitet for dei store overføringane til barnehagesektoren inklusive dei private barnehagane, og det vil sektoren trenge i ei tid med press på dei offentlege utgiftene.

Alf

Innlegget har stått på trykk i Fædrelandsvennen og Agdertposten.

2 responses to “Private barnerhagar får betre vilkår

 1. Ja – dette var forutsetning for barnehageforliket.
  Regjeringen har fått kjeft for at de forskjellsbehandlet offentlige og private, men har nektet på at de gjorde dette i flere år.

  Nå justerer det slik Stortinget ble enige om i barnehageforliket.
  Egentlig ikke mer enn det…..

  Liker

 2. Haaskon
  Hyggeleg med støtte til sentrale punkt i mitt innlegg 🙂
  Alf

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s