Skremmebilde

Dette innlegget står på trykk i Fædrelandsvennen i dag.

Før påske gikk Erna Solberg til angrep på de som får trygd og sosialhjelp, og nå følger Hans Otto Lund og andre høyrepolitikere på Sørlandet opp denne kampanjen. Høyre prøver å skape et skremmebilde av latsabber og trygdemissbruk for å begrunne sine kutt i offentlige ytelser og skattelette til de rike.

Velferdsstatens ytelser er til for folk som trenger dem. Det finnes ingen stønader der staten gir penger til folk som er late og ikke vil jobbe. Det er en selvfølge at alle som kan og får bidra i arbeidslivet, gjør det. Om det hersker det ingen uenighet, selv om Høyre forsøker å late som om noen kaster penger etter slappe ungdommer. Tvert i mot er vi et folk som står på. Norge er i verdenstoppen på yrkesdeltagelse samtidig som vi har velferdsordninger som sikrer at folk har tak over hodet og mat på bordet, selv når vi ikke kan arbeide.

Statistikken viser at det ikke er grunn til den trygdepanikken som Høyre ønsker å spre for å begrunne sine kutt i inntektene til vanskeligstilte, syke mennesker og folk i krise. I statsbudsjettet for 2012 var det enslige forsørgere som fikk smake Høgre-øksa, når de foreslo nær en milliard kroner i årlige kutt i overgangsstønaden. Overgangsstønaden gjør at folk som blir alene med ungene sine, får en økonomisk hjelp til å klare seg mot at man er i arbeid eller utdanning.

Høyre sprer myter at folk kan » velge» trygd framfor arbeid og at for eksempel uføre med mange barn, innretter seg slik det lønner seg mest. Å være syk handler ikke om å innrette seg, men om en ufrivillig, lite lønnsom og ofte smertefull tilværelse, der muligheten til selv å bedre inntektene er nesten fraværende. Barn i slike familier trenger at fellesskapet sikrer dem mot fattigdom og mot politikere som enøyd leter etter syndebukker.

I følge Høyre tror ungdommen nå til dags at man bare kan gå til Nav for å hente seg penger til å ta et år fri. Til det er å si at det finnes ingen ordning som gjør slikt misbruk mulig. Det finnes unge som får hjelp av NAV, men da kreves deltakelse i tiltak og det ligger nok årsaker bak som ingen trenger å misunne dem. Og unge som er i krise og i ferd med å falle ut av skole og arbeid, skal fanges opp og gis oppfølging som gjør at de fatter mot og finner fotfeste.

Individstønad er en ordning som gis til folk som deltar i helt konkrete tiltak. Man får rett og slett ikke individstønad hvis man ikke deltar i disse tiltakene. Så er det sosialhjelp, som er den siste utveien for mennesker i en svært vanskelig situasjon økonomisk.

De aller fleste mottar sosialhjelp i en kort periode for å komme seg over en vanskelig tid. Alle som har møtt systemet, vet at dette ikke er noe sted man bare kan be om penger. Det er all grunn til å diskutere hvordan folk som mottar sosialhjelp har det, hvorfor de trenger hjelp og hva vi kan gjøre for å sikre at flest mulig kommer i arbeid eller utdanning. Men da må en sjekke hvordan virkeligheten er for de det gjelder, hente kunnskap både hos de som jobber med folk som er fattige, og hos de som fører tilsyn med tjenestene.

Studier fra Høyskolen i Oslo viser at de fleste som mottar sosialhjelp er syke, til og med svært syke. De skal likevel straffes med mer fattigdom, i følge Høyre. Mange har økonomiske og sosiale problemer som gjør at de trenger hjelp for å komme seg over kneika. Når folk får sosialhjelp har kommunene mulighet til å stille vilkår, for eksempel om deltagelse i arbeidstrening eller annet.
NAV har skrevet årsrapport om fattigdomsarbeidet i 2011, og den påpeker at fattigdom gir mer fattigdom. Problemene fester seg og skaper nye problemer. Veien til arbeidslivet blir lengre. Lærer barn i slike familier å gå på trygd? Nei, mener NAV, det er de bakenforliggende problemene som ikke blir løst og dermed går i arv. På samme måte som de velbergedes fordommer mot vanskeligstilte går i arv og er seiglivet som arvesynden.

Helsetilsynets første og eneste tilsyn med sosialhjelp i kommunene ble utgitt i 2011. Tilsynet dokumenterer til fulle at loven ikke følges, folk får ikke engang lagt fram saken sin sikkelig. Dette er kunnskap som burde sjokkere og opprøre, men i stedet sitter vi nå med en debatt der fattige folk er problemet, ikke et system som ikke fungerer godt nok. Høyre fremstiller sosialhjelpsmottakere som en homogen gruppe som skal møtes med standardiserte krav. Forslag fra høyrepolitikere som Hans Otto Lund bærer preg av at de skal møtes med kollektiv straff i stedet for dialog med og støtte til endring og bedring av den enkeltes tilværelse.

Istedenfor å sjekke fakta velger Høyre å mistenkeliggjøre alle som er i krise. Det er en brutal arbeidsmetode Høyre velger når de bruker mistenkeliggjøring av sosiale grupper for å skape oppslutning om velferdskutt. Politikk får konsekvenser for virkelige mennesker. Vi som politikere har et stort ansvar for å basere vår politikk på fakta og ikke fordommer. Fordommer som gjør at færre vil makte å snu et vanskelig liv, fordommer som krymper selvtilliten og krenker menneskeverdet til folk som har utfordringer i sine liv de fleste av oss heldigvis slipper. Og fordommer som skremmer vekk arbeidsgivere som kanskje kunne hatt egnet arbeid å gi til noen som både vil og kan, men som ikke får.

Rasha Abdallah, medlem av Helse- og sosialstyret i Kristiansand
Sølvi Thomassen, fylkestingsrepresentant for SV
Alf Holmelid, stortingsrepresentant for SV

5 responses to “Skremmebilde

 1. Du har missforstått, Alf.
  Det er ikke et angrep på de syke og de som trenger trygd.
  Det er et angrep på de som er friske og som takker nei gang på gang til jobber som NAV finner til dem.

  Jeg skjønner ikke at du er for å gi penger til folk som ikke gidder jobbe.

  Liker

 2. Jeg vil kommentere litt mer, jeg, Alf.

  For det første – her er hva Erna sa :
  http://www.tv2.no/play/nyheter/innenriks/erna-jobb-eller-lev-paa-70-kroner-dagen-606440.html
  Det er tv innslag og du ser ord for ord. Det er altså ikke skrevet om av en eller annen redaksjon som har redigert.

  Som du ser snakker hun om ungdom som bruker uttrykk som » å nave» og de som takker nei gang på gang hver gang NAV kommer med jobbtilbud.
  Videre er det også snakk om de som er friske og mottar sosialhjelp – om de skal ( etter individuell vurdering) pålegges å bidra i samfunnet.

  Det du skriver – støttet av Rasha og Sølvi – er at Høyre mistenkeliggjør alle som er i krise.
  Det er altså beviselig feil – se videoklippet. Altså så uttalerer dere om noe dere ikke har satt dere inn i – eller så overdramatiserer dere og lager et skremmebilde av Høyre som ikke stemmer.
  Da er det dere som lager Skremmebilde (overskriften på innlegget deres).

  Sosialhjelp : Du skriver de fleste mottar støtte i en kort periode. Se hva din partivenn i Oslo skriver :
  http://www.ivarjohansen.no/temaer/sosialpolitikk/3565-sosialhjelp.html

  Det er altså mange som går på sosialhjelp i flere tiår. Og – det viser at det ikke virker. Disse mennenskene har ikke kommet seg ut av sitt uføre på så lang tid.
  Likevel er det kritikkverdig for deg å prøve å gi andre tiltak!
  Jeg mener at det er kritikkverdig å bare sitte å skrive ut en sjekk måned etter måned, år etter år, og egentlig drite i om personen kommer seg.
  Penger er et middel, det er ikke et mål!
  Når du sier at man må diskutere hva disse menneskene trenger så er det jo nøyaktig det Høyre vil! Du er enig med dem!
  Høyre vil ha en individuell behandling for å se hva vi kan gjøre for å få personene på rett kjøl. Jobb eller utdanning. Som du vil. Se videoen.
  Hva er det du klager på ?

  Så skriver du : «Studier fra Høyskolen i Oslo viser at de fleste som mottar sosialhjelp er syke, til og med svært syke. De skal likevel straffes med mer fattigdom, i følge Høyre. »
  Dette er direkte falskneri og løgn.
  Kan du motbevise meg? Kan du vise til hvor Høyre vil ta pengene fra syke?
  Igjen : Høyre snakker om ungdom som snakker om å «NAVe» og de som er friske og takker nei gang på gang og som unødig laster trygdesystemet.

  Du skriver «Lærer barn i slike familier å gå på trygd? Nei, mener NAV, det er de bakenforliggende problemene som ikke blir løst og dermed går i arv.»
  Her er du igjen enig med Erna. Saken er at man ikke bare skal dele ut penger passivt, men kreve litt tilbake fra DE SOM KAN YTE. (Altså ikke de syke.)
  Det er altså de bakenforliggende problemene som er der. Passivisering. Mangel på rutiner. Dette var noe av det Bjarne Haakon Hanssen var så opptatt av.
  Litt spesiellt er det også at du sier at Høyre angriper de syke – men her om arv så snakker du om bankenforliggende utfordringer.
  Kanskje det er mer enn sykdom som er grunn til at man benytter NAV?

  «Høyre fremstiller sosialhjelpsmottakere som en homogen gruppe som skal møtes med standardiserte krav. Forslag fra høyrepolitikere som Hans Otto Lund bærer preg av at de skal møtes med kollektiv straff i stedet for dialog med og støtte til endring og bedring av den enkeltes tilværelse.»
  Igjen lyver du eller ikke aner hva du snakker om.
  Høyre snakker om friske mennesker som ikke ønsker å bidra – du påstår at Høyre angriper alle. Igjen – se intervju med Erna over.

  «Istedenfor å sjekke fakta velger Høyre å mistenkeliggjøre alle som er i krise. Det er en brutal arbeidsmetode Høyre velger når de bruker mistenkeliggjøring av sosiale grupper for å skape oppslutning om velferdskutt. »
  Igjen løgn eller mangel på kunnskap.
  Høyre snakker om folk som kan jobbe og kan bidra, ikke om hele sosiale grupper.
  Videre ønsker Høyre en individuell behandling, noe som gjør at Høyre vil til de grader sjekke fakta.

  Om det er å knekke menneskeverd å tilby arbeid og plikt til å jobbe for de som kan det så skjønner jeg ingen ting, Alf.
  NAV skal ikke være et frisenter for de som ikke gidder. Det er ikke å knekke menneskeverd å legge press på de som ikke gidder.
  Det er å knekke menneskeverd å ikke tilby annet enn en sjekk i posten.

  Jeg ser til min store begeistring at man må lyve og/eller missinformere for å angripe Høyre.
  Det betyr at de har en rimelig sterk politikk!

  Liker

 3. Jeg skjønner at du ikke er så interessert i å slippe et innlegg basert på hva Erna faktisk sa igjennom, Alf.
  Hva med Jens sin tale på årsmøtet i AP i går, da?
  Der han sa at de uføre må ut i jobb fordi ingen er 100% friske eller 100% syke?

  Er det et angrep på grupper? Eller er det individuelt ?
  Er det noe du kommer til å kritisere?

  Liker

 4. 25% av sosialhjelpsmottakere er under 25 år :
  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7281310

  Tallene fra NAV viser at det har vært en vekst på hele 9 prosent i gruppen mellom 18 og 34 år fra 2010 til 2011.

  Det er klart at det kan være slik at alle sammen er syke og at sykehusene våre ikke kan gjøre dem friske. Men – hvor hver 100 person tilbake i jobb er det et en besparting på 1.1 mrd i nåverdi eller ca 40 millioner i året.

  Det er kanskje ikke noe problem – men noen er opptatt av det.
  Og – et problem er ikke identifisert på hvor mange som mener det er et problem. La oss ta et eksempel. Få i Norge vet hvor stor tilbakefallsprosenten er for folk som har sonet i fengsel. Er det da ikke et problem? Blir det et problem om mange fler får vite om det og anser det som et problem?

  Nei – problemer er ikke demokratisk valgte saker.

  Til slutt : En som slutter i 2. klasse på vg skole gikk i 6-7 klasse da de rødgrønne overtok. Jeg tror det er vanskelig å gi Bondevik skylda for at disse folka gir opp.
  Syns du utviklingen er positiv?
  Har du hørt regjeringen snakke om disse tallene og at de vil gjøre noe?
  Eller er det ikke mange nok som vet om det enda – og at det derfor ikke er et problem?

  Om du ser innslaget til Erna så sier hun ikke at NAVing er et stort problem. Pressen har blåst dette opp langt større og tillagt henne langt mer enn det hun sier. Hun nevner Navere, men også de som takker nei gang på gang til jobbtilbud. ( Noe kritikerne hopper over).
  Jeg tror det er viktig å ha fokus på slike saker FØR det blir et stort problem.
  Er du ikke enig?

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s