Tag Archives: firefelts veg

Det som ikkje skjedde på landsmøtet i Høgre

Det har vore interessant å følgje landsmøtet i Høgre, ikkje på grunn av det som skjedde, men på grunn av det som ikkje skjedde.

 Vest-Agder Høgre fremma eit forslag med følgjande overskrift: ”4 felts vei Oslo – Kristiansand – Stavanger nå – ikke om 33 år!”

Forslaget sluttar slik: ” Firefeltsvei Oslo – Kristiansand – Stavanger må heller bygges på 10 år enn 30 år. Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et riktig virkemiddel her.” 

Eg har gått igjennom vedtaka på landsmøtet og finn ikkje spor av kravet om fire felt Oslo – Stavanger. Derimot fant eg ein resolusjon om sterkare satsing på samferdsel utan ein einaste konkret lovnad til Sørlandet.

 Dette kan det vere verdt å ha med seg neste gang Høgre på Sørlandet slår om seg med lovnader om firefelts veg frå Oslo til Stavanger, og neste gang dei klagar på at andre parti ikkje får gjennomslag i sentralt.

Alf