Tag Archives: taliban

Forhandlingar med Taliban

I dag har Fædrelandsvennen ein reflektert leiar om Afghanistan. Avisa ser positivt på meldingane om at USA har starta forhandlingar med Taliban. Sjølv om det er mange dilemma og mange skjæri i sjøen uttrykkjer leiarskribenten håp om at det kan føre til ei positiv utvikling for dette hardt prøvde landet.

SV sa det same for over to år sidan, og det var ikkje måte på kva vi blei skulda for i den samanheng. Partiet fekk også mykje tyn for dette standpunktet i valkampen for to år sidan. Men etter kvart våga også andre å snakke om at forhandlingar må til, og no er det aktuell politikk i NATO.

Det kan vere grunn til å ha denne utviklinga i minnet neste gang nokon
skuldar SV for uansvarleg og blåøygd utanrikspolitikk.

Alf