Invitasjon til samarbeid om miljøteknologi

Utdrag av innlegg i Stortinget

Leverandørindustrien og Verftsindustrien står overfor store utfordringar. Vi slit med etterdønningane etter finanskrisa. Men vi har også eit meir langsiktig strukturproblem.  Nærings sjølv legg vekt at det ikkje finst noko enkelt grep som kan løyse problema. Vi må satse på ei rekke ulike tiltak for å møte  både dei kortsiktige om dei meir langsiktige utfordringane.

På kort sikt er kapitaltilgangen eit problem. Regjeringa har vist handlekraft og dobla rammene for Garantiinstituttet for eksportkreditt. No er det bankane som ikkje føljer opp. I følgje Dagens Næringsliv har leverandørindustrien på Sørlandet problem med å få bankfinansiering til gode prosjekt på tross av at både GIEK og Eksportfinans er på plass i prosjekta.

Regjeringa følgjer utviklinga nøye for å vurdere behov for nye kortsiktige tiltak. Men det er også behov for å tenkje langsiktig. Leverandørindustrien har vore inne i ein periode med ekspensjon og god ordreinngang. Dersom bransjen skal oppretthalde aktivitetsnivået og ta vare på den unike kompetanen som er bygd opp, er det nødvendig å få fleire bein å stå på og bli mindre avhengig av oljesektoren åleine.

Det internasjonale energibyrået, IEA, har lagt fram rapporten World Energy Outlook 2009. Der blir det dokumentert at vi dei neste åra vil få enorme investeringar i miljøvennleg energi og energiøkonomisering. Mange bedrifter satsar alt på denne spennande marknaden. Leverandørindustrien på Sørlandet har starta prosjektet ”miljøfotavtrykk” for å levre verdens mest energieffektive og miljøvennlege utstyr. Og fleire av leverandørbedriftene i landsdelen deltar i utvikling av havvindmøller. På Vestlandet er det  utvikla spesialskip for montasje og service av botnfaste havvindmøller.

Regjeringa satsar store summar for å legge til rette for ei gradvis omstilling til den nye spannande marknaden for miljøteknologi. Det er etablert åtte Forskingssenter for miljøvennleg energi som får 165 millionar i 2010. Leverandørindustrien og verftsindustrien deltar aktivt i desse sentra. Men den største utfordringa når det gjeld å omstille til miljøteknologi, er kostnadskrevjande produktutvikling og pilotanlegg. I tillegg til det etablerte verkemidla i ENOVA  og Innovasjon Norge har derfor regjeringa etablert eit nytt fond for miljøteknologi på 140 millionar. Dette kan bli starten på eit viktig samarbeid mellom næringslivet og regjeringa om utvikling av miljøteknologi.

Med dei problema næringa står overfor, er det ekstra viktig å komme inn på marknaden for miljøteknologi før det er for seint. Men dette er ein krevjande marknad, og det er behov for eit tett og godt samarbeid mellom næringslivet, regjeringa og verkemiddelapparatet dersom vi skal klare å ta vare på arbeidsplassane og kompetansen i leverandørindustrien og verftsindustrien.

Regjeringa har i Soria Moria 2 annonsert ein gjennomgang av det samla verkemiddelapparatet for norsk næringsliv for å vurdere korleis vi best kan bidra til utvikling av miljøteknologi. Her treng vi godt samarbeid med aktørane i bransjen. Eg vonar alle vil vere med på denne dugnaden for å redde og vidareutvikle viktige arbeidsplassar og kompetansemiljø.

Alf

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s