Moralpoliti mot likestilling?

Det er interessant å følgje den likestillingsdebatten som Fædrelandsvennen med god hjelp av fylkesmann Ann-Kristin Olsen har klart å blåse liv i. Nettdebatten er dominert av menn som vil ha seg fråbedt at landsdelen blir kritisert for dårleg likestilling. Dei er opptatt av kvinnene sin rett til å vere heime for å ta seg av barn sine. Det verkar nesten som om vi er i ferd med å få eit moralpoliti mot likestilling på Sørlandet.

No er det på tide at det kjem fleire stemmer med i denne debatten. Kvar er dei røystene som vil kjempe for eit samfunn der  kvinner og menn får like muligheiter i arbeidsliv og samfunnsliv, og deler på ansvaret for barn og heim. Det er på tide at vi som ønskjer eit moderne likestilt samfunn, tar til motmæle.

Kampen for likestilling er ikkje i mål, korkje på Sørlandet eller i resten av landet. Den store lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er eit godt bevis på det. Og no tar det til å dukke opp forslag som vil reversere det vi har oppnådd. Forslaget frå Høgre om å fjerne pappakvoten i foreldrepermisjonen er eit godt eksempel på eit tiltak som vil reversere likestillinga.

Enkelte avviser den likestillingsdebatten som no har blusa opp på Sørlandet, fordi den fokuserer mest på kvinnelege leiarar. Skal likestillingskampen få den breie oppslutninga som den fortener, må vi legge hovudvekta på ande ting som låg løn og mykje ufrivillig deltid i typiske kvinneyrke. Men fokuset på leiarproblematikken er ikkje noko orsaking for å vere passiv i debatten om likestilling på Sørlandet.

Det er ille at vi ligg på jumboplass når det gjeld likestilling. Men dei haldningane som kjem til uttrykk i debatten, ikkje minst på nettet, er kanskje meir bekymringsfulle. Ein jumboplass kan vere ei utfordring til handling og ein inspirasjon til engasjement. Men når folk tar til å leit fram argument for å ligge på jumboplassen, då er det fare på ferde.

alf

17 responses to “Moralpoliti mot likestilling?

 1. Er det nynorsk du prøver å skrive? Har du hørt om ANBEHETELSE, og at disse skal man ikke bruke på nynorsk.

  Liker

 2. Geir.
  Du tok meg der. Bekymring står ikkje i nynorskordlista. 🙂
  alf

  Liker

 3. Det som er spesielt interresant er at likestilling på sørlandet diskuteres alle andre steder enn på sørlandet. Da jeg bodde i Trondheim var det mye skriverier om hvor langt tilbake likestillingen var sørpå, og mye diskusjon om årsaken til dette. Forskermiljøet mente nok at det lå mye i dette med bibelbelte, og oppfordret KRF til å ta mer ansvar i forhold til problematikken, noe de avviste selvsagt. Når jeg så flytter tilbake til sørlandet opplever jeg at likestilling ikke diskuteres overhodet. Likseså at det i det hele tatt skulle være en problemstilling. Blir derfor veldig glad når noen tar opp dette temaet.

  Liker

 4. Hei.. Jeg ble overasket over hvor mange menn som forsvarte at kvinnens plass er i hjemmet, og jeg er ikke i tvil om at det henger sammen med det kristne miljøet som ofte bruker .»kvinnen skal være mannen underdanig».Mange kvinner våger simelthen ikke å være med i debatten av frykt for hva andre skulle kunne mene.Sånn er «mitt» Sørland, Når det er sagt så blir det galt å plasere kvinner i en stilling kun fordi de er kvinner.De kan være «lumske»:-) Hilsen hjmmeværende far

  Liker

 5. Kari Normann

  Likestilling har da ingenting med om mor er hjemme eller ikke ?
  Der finnes faktisk andre verdier i livet enn karriere og penger ! Slutt med å hetse kvinner som ønsker å velge anderledes enn det som er populært akkurat nå.
  Det er tull å mene at andre er mere skikket til å ta seg av dine barn enn du selv er.
  Slutt med å hetse hjemmeværende kvinner, de gidder ikke å delta i slike diskusjoner der det er fastlått at en er umoderne dersom en ikke velger slik de ønsker.
  Tenk å si noe så dumt som at «Kvinnen skal være mannen underdanig» det er det da ingen som mener.Det står heller ikke i Bibelen som noen mener at det gjør. Kvinnen er mannens like, men behøver da ikke å være maskulin for å bevise det.
  Hva er mannen uten kvinnen, eller kvinnen uten mannen. De skal utfylle hverandre.

  Liker

 6. Hei Kari
  Eg er heilt samd i at det finst andre verdiar i livet enn karriere og pengar. Det gjeld både for menn og kvinner, og det er derfor eit godt argument for likestilling. Elles har eg ikkje kritisert heimeverande kvinner. Eg kritiserer dei som ikkje vil legge til rette for at dei som vil, kan få jobb på like vilkår med menn.
  Alf

  Liker

 7. Når vi snakker om likestilling er det som oftest kvinner og arbeid det går i. Men vi må begynne å se til menn og det og kunne være hjemme. Politikere kan klappe seg selv på skuldra når dem snakker om valg… men holdninger og endringer av holdninger i hjemmet er man ikke så flinke til. Slik som at f.eks. mor betrakter permisjonstiden som hennes… og ikke en gode som kan fordeles. (som oftest når noen av oss menn ønkse å være hjemme så møtes vi av uforstående mødre) Så dem har ikke helt rent meli i posen selv… men nok om den saken. Når vi så snakke om likelønn så må jeg si at jeg på sett og vis kan være noe uenig. Jeg vet om kvinner som velger mannsdomminerte yrker… (håntverksyrker) og dem tjener like mye som dem andre håntverkerene. Men når vi snakker om mannsdomminerte og kvinnerdomminerte yrker er det helt klart at det er en skjevhet… men har må jo kommune og stat ta mye av æren… det er jo for det meste helsektoren og oofentlig sektor denne yrkesgruppen er i.

  Liker

 8. Kari Normann

  «Eg kritiserer dei som ikkje vil legge til rette for at dei som vil, kan få jobb på like vilkår med »

  Vær klar over det, at det er ikke alle kvinner som ønsker å ha mange av de jobbene som menn har.
  Vi er kvinner og har nok fra naturens side ( selv om enkelte mener at så ikke er tilfelle ) andre ting som interesserer oss.
  La oss få lov til å være kvinner som vi er skapt til. Vi som ønsker det, og hold ikke hele tiden på å presse oss inn i en bås der vi ikke vil være, og heller ikke vil trives.
  La oss få ta den utdannelsen som vi ønsker og la familiene få ta de valgene som far og mor synes er best for dem. La også kvinner få komme inn i de jobbene som de er kvalifisert til og også ønsker,og slutt med å diskriminere de som har arbeidet med egne barn.Der er nemlig en merkelig tankegang ute å går. Alle små barn må ha noen til å ta vare på seg, gjøres det av det offentlige så blir dette støttet økonomisk ved tilskudd til barnehager av det offentlige, men gjøres det av mor eller far, så skal det plutselig ikke støttes ( de vil kutte i kontantstøtten ) Det er virkelig diskriminerende overfor de som passer egne barn.
  Tror faktisk at kvinner som ønsker seg toppjobber, selv vil klare å komme dit ved sin dyktighet og utdannelse, vi trenger ikke egne regler og noen som skal løfte oss opp dit før vi er kopetente til jobben.

  Liker

 9. Kari Normann

  beklager det skal stå kompetente til jobben.

  Liker

 10. Todd
  Du har mange gode poeng. Eg er samd i at det er viktig å få menn til å ta sin del heime. Derfor er det uheldig når enkelte parti vil fjerne pappakvoten i foreldrepermisjonen.

  Kari
  Kvinner skal sjølvsagt ta frie val. Men vi må legge til rette for at dei får denne fridomen. Vi har framleis mykje ufrivillig deltid i kvinneyrke, og haldningane om at kvinner bør ta mest ansvar heime, heng enno att mange stader.
  alf

  Liker

 11. Kari Normann

  Todd.
  Vær klar over at mange kvinner ønsker å ha deres arbeidsplass hjemme.
  Da blir det naturlig at mesteparten av husarbeidet faller på dem.
  Barna har en felles og begge bør bruke like mye tid til å ta seg av dem.
  Dette klarer de aller fleste familier selv og ordne opp i.
  Når barna er større så ønsker også mange kvinner deltid, det passer best med det som de skal gjøre i hus og hjem.
  De som kun har inntekt av arbeidet sitt, må selvsagt få lov å ha 100 % stilling.
  Valgene skal de også selvsagt gjøre selv.
  Slik samfunnet legger opp til idag, så forventes det at kvinner skal jobbe dobbelt, både hjemme og ute, ellers så trues det med tap av pensjonspoeng. Det er helt galt mener jeg. Hadde det arbeidet som ble utført i hjemmene blitt tatt med i Brutto Nasjonalproduktet, så ville der blitt satt en pris på dette arbeidet. Ser at noen kaller det for å gå og slenge hjemme, det kaller jeg for å prøve å latterliggjøre de som velger dette som sin jobb. For det er en jobb. Dersom du er i en barnehage og passer andres unger, så er det et straks et yrke.
  Gjør ikke oss kvinner så stakkakkarslige at vi må hjelpes på alle områder.

  Liker

 12. Kari.
  Jeg tror du har misforstått helt. Alfh sier at han ikke kritiserer kvenner som ønsker å være hjemme. Han kritiserer at sørlandet ikke legger mer tilrette for at flere kan jobb ute. Av de som vil.
  Når det gjelder deltidsstillinger er det slik at mange gjerne også vil jobbe heltid, men får bare deltidsstillinger.

  Liker

 13. Jeg tenkte bare jeg skulle skrive litt her når det kommer til likestilling fordi jeg selv har ikke lest så mye om det da jeg ikke orker for å være ærlig, men saken er det at når det kommer til hva kvinner skal kunne og ikke kunne så skal kvinner få lov til å velge HVA de vil.
  Kvinner skal få lov til å være hjemme vist de vil det og på jobb vist de ønsker det. Men jeg syntes mannen skal kunne ha det samme valget vist det hele gjelder barnet til kvinnen og mannen.
  Så til dere mannfolk der ute som mener at kvinnene skal være hjemme, så HOLD KJEFT! Dere vet rett og slett ikke hva dere prater om … Hva vist dere var de som fikk beskjed om at dere ikke fikk lov til å jobbe i det hele tatt fordi kona deres skulle være den som tjente pengene? Hva vist kona sa ifra at du måtte passe barna fordi hun skulle på jente tur og hun kom ikke tilbake før et par dager etterpå? Og til dere kvinner som ikke tør å si ifra om at dere ikke vil være hjemme dere vil ut å jobbe, SI IFRA. Dette er ikke noe som bare plutselig skjer, noen må gjøre noe for at dette skal bli virkelig…

  Jeg vet selv at hadde jeg fått beskjed om at jeg måtte bli hjemmeværende så hadde jeg sørget for å aldri få meg en mann eller barn fordi jeg har så stort ønske om å jobbe med en spesiell ting at det er helt sykt.

  Mvh:
  Kvinnelig Student på 17 år …

  Liker

 14. Kari Normann

  Jeg tyror faktisk ikke at jentene idag er så underkuet som du Ac tror.
  Mange menn hadde nok syntes at det ville være fint å kunne bli forsørget.
  Husk at når du finner deg en mann så er der kjærlighet imellom dere, d.v.si at dere begge ønsker å gjøre det beste for hverandre, da begynner ingen å ta bestemmelsen over den andre, men en gir hverandre rom til å få utvikle seg på egne premisser.
  Ac du høres ut som at det er en straff å være hjemme med egne barn, da synes jeg ikke at du skal sette barn til verden, for har en barn så er en bundet, fordi barnet trenger deg.
  De er ditt og farens ansvar ingen annens.
  Få deg den utdannelsen som du ønsker, og lykke til i livet.

  Liker

 15. Kari Normann

  Trinelise.

  http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article735371.ece
  Hele diskusjonen startet etter denne artikkelen.

  Liker

 16. jeg mener ikke at det er en straff å være hjemme med barn, men jeg mener at kvinner ikke skal bli tvunget til å måtte være hjemme bare fordi de har en mann …

  jeg er også enig i at har du et barn så skal du også prioritere barnet, men da skal ikke kvinnen være tvunget til å være den som er hjemme hele tiden med barnet, men at mannen også skal være hjemme …

  Liker

 17. Jeg er klar over hvilken artikkel som startet denne diskusjonen. Og jeg gjentar: Alfh sier ikke at ingen kvinner skal få velge å være hjemme, men at arbeidet med å tilrettelgge for at kvinnene osm velger å jobbe fulltid går for sakte.

  Jeg gjentar også det jeg sa i første innlegg: Dette diskuteres alle andre steder enn på sørlandet.

  Marie Simonsen sa i Dagbladet «..som i det muslimske miljøet, vil sørlendinger har seg frebedt å bli pådyttet storsamfunnets verdinormer»

  T

  Liker

Legg igjen en kommentar til Geir Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s