FrP for dei rike og ressurssterke

Dette innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen laudag 31. juli.

Sist onsdag hadde Hanekamhaug frå FrP  eit lesarinnlegg i Fædrelandsvennen. Det er fullt av tradisjonell FrP-retorikk med angrep på dei raudgrøne partia, men det inneheld lite konkret. Eg skal derfor nøye meg med å kommentere to ting.

Hanekamhaug skuldar dei raudgrøne for rot når det gjeld datalagringsdirektivet. Her kunne ho kanskje kikke litt i si eiga leir. På den borgarlege sida er det ikkje berre usemje mellom partia. I Høgre er det open strid, og i det siste har det også internt i FrP dukka opp motstridande syn. Det er bra med debatt, men då burde kanskje ikkje Hanekamhaug vere så kjepphøg i si omtale av diskusjon mellom dei raudgrøne partia.

Det mest konkrete i Hanekamhaug sitt innlegg er påstanden om at FrP satsar på skattelette for dei med låg og middels inntekt. Men ho ”gløymer” å fortelje at det er dei rikaste som får dei store skatteletta med FrP sin politikk. Før valet blei det laga ein oversikt over kva Høgre og FrP er samde om i skattepolitikken. Denne oversikten viser at skatteletta vil bli meir enn dobbelt så stor for dei som tener over ein halv million enn for dei som tener mindre. Reknar vi med formueskatten så vil dei som tener over ein million i gjennomsnitt få meir enn ti gonger så stor skattelette som dei som tener under ein halv million. Skatteletta for dei rike vil fører til sterke kutt i dagens velferdsordningar. I det siste statsbudsjettet foreslo derfor FrP store kutt i løyvingane til uføretrygd, sjukepengar og arbeidstilsynet. På tross av all innøvd retorikk viser dette at FrP er eit parti for dei rike og ressurssterke.

Alf 

17 responses to “FrP for dei rike og ressurssterke

 1. Det er ikke til å komme fra at om en som har lite får skattelette så får den personen bedre råd. Uansett om de som har mer også får skattelette så vil den som har lite ha det bedre!

  Det jeg er opptatt av er livsnødvendigheter. Mat og strøm. Regjeringen har gitt bøndene de beste oppgjørene på evigheter og de har tatt pengene ved å legge det rett på maten.
  Uansett om man er fattig eller rik så må man ha mat. Og – tro det eller ei – de rike spiser faktisk bare en middag i døgnet de også. Derfor er matprisene viktigst for de som har lite og denne regjeringen har slik sett gjort det vanskeligere for de med lite.

  Det samme med strøm. Vi bor i et av verdens kaldeste land og strøm er viktig her. Strømprisen er internasjonalt satt og det er greit. Men, nettleien er skyhøy og den kan vi styre. Med regjeringens velsignelse er denne høy. Noe som igjen gjør at de som har mye kan betale og de med lite blir fattigere.

  Det samme også med bil for den saks skyld. Jeg vet det. Dere SVere sier «reis offentlig», men vi er opptatt av at vi skal ha god befolkning i distriktene her i landet. Og det er lite med lokalbusser på bygda. Det er langt til butikk og post og biler er faktisk nødvendig. Derfor er disse prisene noe som plager de med lite langt mer enn de med mye.

  Jeg har mer enn jeg trenger, Alf. Jeg betaler min mat, skatt, strøm og bil uten å kny over det. Det er min venninne som er midlertidig ung ufør jeg ser og som jeg snakker om.

  Ikke ha fokus på meg og om jeg betaler det som er nå eller mer i skatt eller mindre. Blås i meg. Ha fokus på venninna mi!

  Liker

 2. Hei Haakan
  Her snakkar du om alt anna enn det eg dokumenterte, skattelette for dei rike og budsjettkutt i velferd for dei svake. Og så slengjer du på kraftpris som FrP var pådrivar for å få marknadsstyrt.
  Alf

  Liker

 3. Nå henger jeg ikke helt med, alfh.
  Om jeg får skattelette eller skatteskjerpelse har ingen ting for venninna mi å si. Rent bortsett fra at jeg hjelper henne med 30-50.000 i året slik at beløpet kan bli påvirket av skatten.
  Det er hennes skattesituasjon som er viktig. Og den er ikke særlig viktig heller, for hun får jo uførepensjon og det er ikke mye å skatte av.
  Det som vil hjelpe de fattige er lavere matpriser. Lavere strøm (ja – strømmen er markedsstyrt, det jeg snakker om er den latterlig høye prisen på leie av linje – den er ikke markedsstyrt).

  Håkon

  Liker

 4. Hei Haakon
  Poenget er at den dramatiske skatteletta for dei rike fører til kutt i velferdsgoda våre: kutt i uføretrygd, kutt i sjukepengar, kutt for arbeidstilsynet som skal ta vare på dei som blir utnytta i arbeidslivet, høgare betaling for skolefritidsordning og så vidare. Mange internasjonale vurderingar har vist at Noreg er blant verdas beste land å bu i på grunn av desse ordningane. Dette vil FrP setje i spel ved å gi store gåver til dei rike.
  Marknaden som FrP hyllar, har skaffa oss ekstremt høge prisar på straum i periodar. Det kan også stillast store spørsmålsteikn ved om FrP sin energipolitikk vil skaffe oss lågare nettleige. Så vidt eg veit er også FrP i mot ein meir solidarisk politikk for utjamning av nettleige.
  Elles er det interessant å registrere det sterke engasjementet for å fjerne inntektsgrunnlaget for bøndene. Det vil ramme mange med låg inntekt i distrikta.
  Alf

  Liker

 5. Nei. Det er bare inndoktrinering.

  Se her :
  http://www.na24.no/article2955188.ece

  En Torgeir Michaelsen som ikke akkurat er FRPer sier :

  «Også leder av finanskomiteen på Stortinget, Aps egen Torgeir Micaelsen, er på kollisjonskurs med partisekretær Raymond Johansen og de andre skattehaukene.

  – Vi kan ikke finansiere eldrebølgen med økt skatt for velferdsordninger i dag, sier Micaelsen til NA24, og påpeker at han mener det er uklokt å bruk opp virkemiddelet, som økt skatt gir, nå.

  Stort rom for effektivisering
  Lederen for finanskomiteen sier videre at han mener at det er mulig med store effektiviseringstiltak i offentlig sektor.

  – Det er stort rom for nytenkning på vestresidens premisser.

  AP-toppen mener at det gjøres mye som gjøres med effektivisering i offentlig sektor i dag også, men at dette gjøres ofte under medias radar. Likevel mener han at det vil være viktig at partier som søker makt har en plan for hvordan utgiftene til eldrebølgen skal håndteres. Her er en prioritering i offentlige utgifter viktig, sier han til NA24.»

  Dette betyr at det er penger i systemet som kan frigjøres ved at man driver bedre.
  Dette betyr igjen at de som har lite kan få mer om man driver bedre! Og – det betyr at man kan både senke skatter for de som har mye og de som har lite uten at det koster.
  Fordi man kan drive mer lønnsomt.
  Slik er det bare. Hadde man ikke hatt noe å hente hadde jeg vært enig med deg, men det er altså slik.
  Om du trenger eksempler på hva man kan gjøre for å frigjøre offentlige penger så kan jeg fortelle deg det. Man kan få løsninger raskere og rimeligere enn i dag. Konkrete eksempler kommer om du vil ha de.

  «Flesland viser til at de såkalte rike betaler grovt 30 milliarder kroner i året i toppskatt og formueskatt. Hvis man øker dette med usannsynlige 50 prosent, så vil altså dette gi 15 milliarder kroner mer i året. Dette beløpet dekker imidlertid ikke engang økningen i utgiftene til folketrygden fra 2009 til 2010»

  Altså : Om man kutter skatten er det snakk om tap på kanskje 15 milliarder.
  Det er ikke mye om du ser på hva som brukes og ikke minst sløses.
  Derfor vil et skattetap på et slikt beløp knapt merkes. Kanskje ikke merkes i det hele tatt da staten går med overskudd og fint kan kompensere for dette tapet.

  Så : Argumentasjonen din høres logisk ut. Men, det er bare ikke slik.

  Til dette med bønder : Det at bedrifter må klare seg i næringslivet er noe alle andre enn bønder må forholde seg til. Og dette koster jobber. Bønder påberoper seg å være i særstilling – andre ser på det slik at de driver næring som mange andre.

  Liker

 6. Hei
  Det er utruleg kor sterkt enkelte engasjerer seg for å kunne gi store skattelette til dei rike på bekostning av velferdssamfunnet. Når dei andre påstandane, blant anna kraftpris, er imøtegått, dukkar det opp nye.

  No er det synspunkta til leiaren i finanskomiteen som dukkar opp. Men det er forskjell på uendra skattetrykk og dei store skatteletta til dei rike som FrP forfektar.

  Dersom det er noko å spare i offentleg sektor, så bør det gå til meir velferd for dei svake, ikkje skattelette til dei rike.

  Det er med velferdsgoda som med oppvasken. Ein legg ikkje merke til den når nokon andre tar ansvaret.

  Liker

 7. Hei Alf.
  Takk for svar.

  Om strøm : Jeg må nesten fortelle deg at FRP aldri har sittet i regjering. Det er AP som ivret for et internasjonalt strømmarked og fikk dette gjennom sammen med andre.
  Kan du være så snill å slutte å gi skylda på FRP for noe AP går i spissen for ?
  Internasjonal kraft er viktig. Dette vet du som er så opptatt av Elkem. Verden er ikke slik at vi kan kjøpe når det passer oss og ikke selge når det ikke passer oss.
  Det er et samarbeids som skaper leveransetrygghet. For meg er det viktigere å ikke fryse ihjel enn prisen på strøm.

  Prisen på strøm har dessuten blitt ekstem av og til lokalt – ikke pga internasjonalt samarbeid – men pga manglende utbygging av kraftlinjer hjemme fra 90 årene til nå.
  Med unntak av 6-7 år har AP styrt hele denne perioden og er derfor hovedsaklig ansvarlig for det som skjer.
  Jeg vet du gjerne vil gi FRP skylda, men det er bare ikke slik!

  Når det gjelder nettleien har du ikke kommet meg i møte i det heletatt slik du hevder.

  Det viser seg nå at om man øker skatten på lønninger over 600.000 med hinsides 50% får staten 15 milliarder mer i inntekter.
  For en velferd dette gir!
  NAV trenger ca 300 milliarder i året. Sykehusene over 100. Og du bråker om 15. Ja – det er nok denne 1/26- delen som kommer til å gjøre jobben.

  Det er også flott at du ikke ser hva leder for Finanskomiteen sier. Han er fra AP og du tar ikke avstand fra hans utspill.
  Når selv APs leder i finanskomitteen sier det er penger å spare på drift av staten er det veldig bemerkelsesverdig at du ikke en gang ønsker å kommentere dette.
  Om du er så opptatt av de svake bør du da være virkelig opptatt av å lete med lykt og lupe etter steder det er penger som kan brukes bedre.

  Likevel nevner du ikke dette – du er bare for økt skatt. Og da blir det litt lite troverdig at det er velferden du er ute etter å forsvare.
  Det er heller å markere «flå de rike» holdningen.

  Liker

 8. Hei
  FrP må venne seg til å ta ansvaret for sine eigne meiningar og konsekvensen av sin eigen politikk sjølv om dei ikkje har sitte i regjering.

  Liker

 9. Hei igjen, Alf.
  Takk for raskt svar.

  Meninger er en ting.
  Men, kanskje man skal angripe handlinger ?
  Når AP går foran i saken om internasjonal strøm og får den gjennom så har det kanskje noen flere konsekvenser enn å bare være enig ?

  Uansett er det lite helhetlig å bare henge ut en part for noe flere gikk sammen om.

  En annen ting er at du enda ikke ønsker å snakke om pengene som er å spare i driften av det offentlige. Er det av så liten interesse for deg ?

  Liker

 10. Hei
  Ditt ressonement inneber at parti som er i opposisjon ikkje kan kritiserast for sin politikk. Det blir ein underleg debatt.

  Når det gjeld effektivisering i det offntlege så er eg absolutt interessert i det. Mitt poeng er at resultatet bør gå til velferd og ikkje som gaver til dei rike.

  Liker

 11. Joa – de kan kritiseres. Jeg bare syns det er underlig at du kritiserer bare en for noe flere er for.
  Om Per og Pål knuser hver sin rute syns jeg det er tynt å bare kritisere Per for det….
  Når man velger å bare kritisere Per så tyder det på at det ikke er ruteknusingen man er opptatt av, men å kritisere Per. Man må gjerne kritisere Per, men da kan man ikke basere det på forskjellsbehandling.

  Jeg er helt enig i at velferd er viktig. Måten man kommer til velferd ser vi forskjellig på. For at staten skal betale for velferd må folk betale skatt. Og for at folk skal betale skatt må de jobbe og eksportere slik at vi tjener penger.
  Når vi ser Hjellegjerde nå slite, andre møbelprodusenter er borte, aleiiniumsinduststrien er praktisk talt borte, bildelsproduksjonen like dan, papirproduksjonen er en skygge av segselv, skipsbyggingen er praktisk talt borte. Da forteller det meg at vi gjør noe galt og at staten tjener mindre penger som kan gis til velferd enn om de arbeidsplassene hadde vært der. Derfor ønsker jeg at vi skal gi bedre vilkår til de som er igjen. Til de som starter opp nytt. Ikke for at de grådige skal få mer – men for at staten skal få mer.

  Liker

 12. Se på venninna mi. Hun fikk muskelbetennelse i armen. Hun er ikke rik, single, jobber i butikk og det er den eneste jobben hun har. Hun leier leilighet, har ikke råd til å kjøpe.
  Legen sa at han måtte ha en CT av armen hennes før han kunne behandle henne. Ventetiden på CT var 7 uker og hun ble sykmeldt fordi hun ikke skulle løfte varer på jobben å gjøre det værre.
  Jenta er et arbeidsjern og tok noen telefoner. Et annet sykehus sa «Kom om 3 dager og det koster 6000 kr». Dette var privat.
  Dette er ting jeg er opptatt av. Det er ikke så farlig hvem det er som tar den CTen så lenge man belaster det offentlige minst mulig.
  Ved å gå sykemeldt 3 dager fremfor 7 uker ville hun spart staten for ca 40.000 kr.
  Likevel er da venstresiden så opptatt av at man ikke skal bruke private at man heller sløser bort 40.000 kr i trygdepenger, taper arbeidsinntektsskatt på henne og tar utgiften på CT selv.
  Dette gjør at bare for henne er det 40.000 kr man kan gi andre velferd for om man vil.

  Det er her jeg sliter med venstresiden. Ideologi går forran hennes smerter og forran andres velferd.
  I stedet snakker man bare om skatter og mer skatter og avgifter. Jeg syns man skal skattelegge. For all del. Men, ikke for å opprettholde et så sløsende system.

  Liker

 13. Hei
  Du kjem stadig med ny retorikk. Men eg ser ikkje at du kjem med noko substansielt nytt i høve til utgangspunket og dei andre punkta du har brakt opp, og som eg har imøtegått.

  No prøver du å starte ein generell debatt om næringspolitikk. Her trur eg det kan vere lurt å hugse på korleis situasjonen er i Noreg i høve til andre land det er naturleg å samanlikne seg med.

  Vi har langt lågare arbeidsløyse enn for eksempel Sverige som har borgarleg styre. Ei av årsakene til det er at den borgarlege regjeringa der prøvde å løyse finanskrisa med skattelette.

  Liker

 14. Jeg forsøker å komme med eksempler på hvordan staten kan spare, jeg.
  Jeg husker valgkampen i 2005 hvor Jens mente at arbeidsledigheten ( som var da rekordlav under Bondevik2 ) var høyere pga de trygdede.
  Om du ser på de arbeidsledige + de trygdede ( unntatt de i barsel ) er det ca 20% av arbeidsstokken.
  Sykefraværet er ca 7% og da får vi 27% av arbeidsstokken som til enhver tid ikke er på jobb.

  Jeg tror ikke dette er mye bedre enn i Sverige.

  Du må også ta med i bildet at staten ansetter %-vis langt fler i Norge enn i Sverige. Dette er også en fin måte å skjule arbeidsledighet på.

  Land som har eksporterende industri (som vi har klart å stort sett avvikle ) må være konkurransedyktige. Om Tyskland skal selge Audi biler må prisen være forsvarlig ovenfor f.eks. Toyota. Om Europa skal selge Airbus fly må man være konkurransedyktige ovenfor Boeng. Derfor kan man ikke bare sette opp skatter. For skattene betyr at folk må ha mer i lønn og da går det ut over prisen på nevnte varer og igjen ut over salget. Dette går ikke bare ut over sjefen og eierne av Airbus og Audi, men også staten som får mer arbeidsledighet og tapte inntekter i form av arbeidsskatt og overskuddsskatt. Jeg vil også nevne at i Norge mistet vi fra mars – juli i år (2 måneder ) 20.000 industriarbeidsplasser!!! Dette syns ikke fordi staten ansatte 20.000 andre…..

  Men – tilbake til hovedinnlegget ditt :
  1. Jeg kan ikke se du har gjort rede for nettleien ( som utgjør nesten 50% av strømregningen).
  2. Jeg kan ikke se at du har kommentert hva økte matpriser gjør for de med lite resurser.
  3. Jeg kan ikke se at du forsvarer hvorfor bare Per skal kritiseres for noe Pål også har gjort.
  4. Jeg ser ikke du forsvarer statens sløsing med trygdepenger.

  Liker

 15. Hei
  Eit par kommentarar:
  – Du skal drive nokså kreativ bokføring for å bortforklare at Noreg har låg arbeidløyse også i høve til Sverige.
  – Eg har peika på at det er lite som tyder på at den politikken FrP står for, ville ha ført til lågare nettleige. Eg har vidare peika på at FrP er mot ei solidarisk utjamning av nettleiga. Og så har FrP vore med på å kjempe fram den marknaden som skaffar oss astronomisk energiprisar i periodar.
  – Den retorikken du fører om Per og Pål er eit snodig argument for å underbygge at opposisjonsparti ikkje har ansvar for den politikken dei står for. Vi får berre merke oss at FrP ikkje vil vedkjenne seg sin eigen politikk
  – Ved at regjeringa handterte finanskrisa betre enn andre land har norsk næringsliv klart seg godt. Fleire sentrale aktørar, ikkje minst i offshorenæringa, har peika på at det var grep frå regjeringa som redda dei i ei vanskeleg tid. Elles er det ikkje unaturleg at talet på sysselsette går ned i industrien og aukar i service og tenesteyting i eit land som Noreg.
  – Auka matvareprisar er ikkje bra for låginntektsgruppene. Men ein svekka velferdsstat er langt farlegare for desse gruppene, og utdjuping av dette finn ein ovanfor. Dessutan ha eg peika på at rasering av landbruket vil ramme mange med låg inntekt.
  Elles kan eg legge til at svekking av arbeidstilsynet og faglege rettar vil ramme dei svake hardt.

  Liker

 16. Det er ikke kreativ bokføring. Noen har fokus på arbeidsledighet, men sannheten er at man må ha fokus på hvor mange det er som jobber.
  Hvor mange det er som bidrar i samfunnet og hvor mange som skaper og betaler skatt.
  Det er tross alt det som er viktig. Bemerkelsesverig er det også at Stoltenberg i 2005 valgkampen tok opp dette. Han mente at den da rekordlave arbeidsledigheten vi hadde under Bondevik2 var juks med tall siden det var så lett å gjemme tallene i bla. trygdesystemet.
  Av en eller annen grunn har han ikke villet snakke om dette senere.
  Svaret er uansett at Stoltenberg brukte samme «kreative» argumentasjon.

  FRP er for lavere avgifter. Dette vil merkes mest hos de som har lite. Høyre også.

  Jeg syns at man skal være kritisk ovenfor den politikken som blir ført og som som man selv står for. Men, jeg ville aldri kritisert andre for å være for eller mot noe som jeg selv hadde samme syn i eller som jeg gjorde selv.
  Det er noe med det å feie for egen dør før man ber andre om å gjøre det.

  Håndteringen av finanskrisen var bra, opposisjonen var enig og det eneste som gjorde forskjell var at opposisjonen mente man skulle vært tidligere ute.

  Når det gjelder matpriser så syns jeg man skal se litt åpnere på finansieringen av velferden. Man kan ta penger fra mange steder for å finansiere velferden. Mat er et at de mest usoliale stedene å ta det fra.

  Når det gjelder faglige retter og arbeidstilsyn så må jeg si at vi må ha fokus først på å bevare arbeidsplassene før man skal bestemme hvilke rettigheter man skal ha i de arbeidsplassene.
  Vi ser at vi mistet 20.000 industriarbeidsplasser i mai og juni alene. Dette syns ikke på statistikken da staten ansatte omtrent like mange.
  Likevel svekkes konkurranseevnen og statens inntekter.

  Det er viktig å hele tiden overvåke om man har for gode regler og for sterke rettigheter. Dette lærer vi nå av land i sør Europa. De må kutte i rettigheter, kutte i pensjonsutgiftene, lønninger og antall ansatte i det offentlige.
  For at vi ikke skal følge etter er det viktig at vi er føre var og omstiller oss etter slik verden er.

  Liker

 17. FrPs privatisering av velferdsstaten vil være en gavepakke til de rikeste. Jeg derimot, som tjener i underkant av 300.000 vil knapt få en 50-lapp i uka i skattelette. Det holder ikke for å betale for egne helsetjenester, økte buss- og togpriser, økte egenandeler mm. FrP tar fra dem som har minst og sparker på de svakeste i samfunnet!

  Liker

Legg igjen en kommentar til alfh Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s