Når oljealdren er over

Denne veka stod innovasjon på dagsorden i stortinget. Her er mitt innlegg i debatten:

Eg synest høgrepartia her i salen har ein tendens til å svartmale situasjonen. Det finst mange ulike rangeringar som prøver å seie noko om innovasjonsevne, og dei måler litt ulike ting. Eg vil peike på ei rangering frå den anerkjente institusjonen IMD. Der kjem Noreg på 9. plass og har rykka fram tre plassar sidan i fjor. Det er berre eitt europeisk land som ligg føre Noreg på denne statistikken.
Så vil eg ta opp nokre innovasjonsfremmande forhold som opposisjonen gjerne overser.

Velferdsstaten fremmar innovasjon
Høgrepartia har ein tendens til å sjå på velferdsstaten som ein belastning på næringslivet. Men den er grunnlaget for det omstillingsvennlege og innovative næringslivet vi har her i landet. Tryggleik frigir tid og energi til å satse.
I sommar var eg på ein konferanse om gründerskap saman med årets kvinnelege gründer. Ho sa blant anna at barnehageplass var ein av dei viktigaste suksessfaktorane for hennar gründerskap og innovasjon.

Miljø
Eit anna forhold som utløyser innovasjon, er miljøansvar og miljøkrav. Dei miljøkrava industrien fekk i 80- og 90-åra utløyste ein av dei mest innovative periodane i norsk industri. Utan denne satsinga hadde industrien vore langt mindre konkurransedyktig i dag.
I dagens situasjon kan for eksempel energikrav til bygningar og miljøkrav til skip utløyse ny innovasjon i byggenæringa og i verftsindustrien og offshoreindustrien.

Aktivt statleg eigarskap
Ein av dei mest konkurransedyktige næringane vi har her i landet, er offshore leverandørindustrien. Den blei bygd opp på grunn av eit sterkt statleg eigarskap i oljesektoren i Nordsjøen. Det statlege eigarskapet  i Nordsjøen blei brukt til å skape innovasjon i norsk leverandørindustri som no er verdsleiande.

Samarbeid mellom store og små
Dersom vi ser på statistikkane frå Statistisk sentralbyrå så finn vi at produkt- og prosessinnovasjonen er størst i dei store bedriftene. Samtidig er vi avhengige av dei små og mellomstore bedriftene som det er flest av. Og vi treng gründerbedriftene. Derfor meiner SV at det er viktig å stimulere til samarbeid mellom små og store bedrifter og universitet eller høgskolar.
Vi har ordningar som National Centre of  Excelence og ARENA der regjeringa gir støtte til slikt samarbeid, og det har vist seg å vere svært vellukka mange stader. Eg kan nemne NODE, Norwegian Offshore and Drilling Engineering, som har vore med og skapt ny giv i offshoreindustrien på Sørlandet. Og eg kan nemne Eyde-nettverket som organiserer prosessbedriftene på Sørlandet. Det er krevjande å samarbeide og konkurrere samtidig. Derfor er det viktig å bygge ut dei programma som støttar opp om slikt samarbeid. Og derfor er det synd at Høgre foreslår å kutte i desse finansieringsordningane.
Alf

One response to “Når oljealdren er over

 1. Velferdsstaten :
  Det er ikke riktig det du sier at høyresiden ser på velferdsstaten som en belastning.
  Vi trenger velferd og om du følger med på hva høyresiden sier så ser du at de orte ønsker mer konkrete og raskere handlingsplaner enn regjeringen.
  Det høyresiden er mot er : En for stor og tung administrasjon for tjenestene. I de rødgrønnes første periode ble kommunene langt dyrere å drive. Ikke pga tjenestetilbudet, men pga sin egen organisering.
  Høyresiden er for at det skal lønne seg å arbeide. Man ser nå at fler og fler grupper blir avdekket der det lønner seg å få støtte fremfor jobb. Deler av innvandrerkvinnene er blant disse.
  Man kan gjøre dette på to måter :
  1. Man kan gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dvs at lønninger over f.eks. 300.000 må få skattelette slik at arbeideren sitter igjen med mer.
  2. Man kan kutte i støtten.
  Om du ser noen annen løsning, Alf, så er jeg meget interessert.
  Regjeringen har sagt at det ikke er aktuellt for skattelette for de som har mest før det skinner av eldreomsorgen. Derfor er regjeringens eneste virkemiddel å kutte i støtter.
  Dersom de faktisk vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, da. Noe jeg tviler på.
  Høyresiden kan derimot skåne de svake ved å gi skattelette som gjør det mer lønnsomt å jobbe.
  Annet i velferdsstaten er sykehuskøene. Syke mennesker med smerter som venter på f.eks. CT før behandling kan starte. Dette er det ventelister på, men ledig kapasitet privat.
  Å ikke bruke ledig kapasitet er sløsing. Mer penger til sykepenger, mindre inn i arbeidsskatt osv.
  Høyresiden er ikke mot velferd. De er mot velferdsstatens monopol. Det må være lov å bruke ledig kapasitet der den er – uavhengig av eier.

  Konklusjonen din er i høyeste grad mistenkelig :
  Vi vet at omtrent null av de som blir uføre eller midlertidig uføre kommer tilbake i jobb.
  Trygghet i velferd gir altså IKKE tid og energi til å satse, men det passiviserer.
  Når det gjelder dama som trengte barnehageplass skjønner jeg det godt. Det er derfor det var et bredt forlik om barnehagereformen, inkl. Høyre.
  FRP stemte ikke for. Ikke fordi de var mot full dekning, men fordi de ville gå motsatt frem. De ville senke prisene før man bygget ut. Ikke bygge ut og så senke prisene.
  Grunnene er opplagte : I dag har vi full dekning, men prisene er ikke senket slik Stortinget vedtok.

  Miljø :
  Enig – men kun om det er internasjonale krav. Om Norge krever ekstra av skip bygget her vil de ikke blir bygget her. Så enkelt er det.

  Aktivt eierskap :
  Det er fint med statlig eierskap i en viss grad. Vi vet at statlige monopol og 100% eierskap ofte ikke virker, men deleiere er fint.
  Om eierskapet skal være aktivt er jeg usikker på. Når vi ser hvordan politikere har blandet seg inn i Røkke eller andre steder ser man at de bare driter seg ut og viser sin inkompetanse.
  Staten eier Nordsjøen, men det er ikke grunnen til at man har offshore virksomhet.
  Den virksomheten kom etter behov uansett om det var Statoil, BP, ENI eller hvem som borrer der ute.

  Til slitt vil jeg si noe om innovasjon.
  Innovasjon er ikke å skape arbeidsplasser. Innovasjon er ikke å støtte bedrifter.
  Innovasjon er å komme med noe nytt og skape jobber ut fra det nye.
  I Norge i dag får bønder støtte for et nytt melkeutstyr. Fordi det er innovativt for den ene bonden. Men – det er jo bare tull – det fins ikke innovativt.
  I Norge i dag får man innovasjonsstøtte om man holder til på bygdene, men ikke i sentrale strøk. Ideen er den samme, produktet det samme om det er i Oslo eller Ørsta. Men, man får ikke hjelp i Oslo.
  Jeg har en venn i Drammen som fant opp en teknisk ting som han fikk Letter of Recomendation fra Nasjonalgalleriet. De sa at de kom til å kjøpe det om produktet blir ferdig. Dette har nasjonal interesse med andre ord.
  Han blir ikke ferdig for pengene er borte og man får ikke midler. Hadde han bodd i utkantnorge hadde han vært ferdig, solgt unna, betalt skatter, og ansatt folk.

  Det er viktig å vite hva innovasjon er. Ikke putte det i en sett som høres god og fin ut.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s