Optimisme i industrien, men Skumsvoll klagar

Henning Skumsvoll frå FrP går med jamne mellomrom til angrep på den raudgrøne regjeringa sin industripolitikk. Eg tviler ikkje på at Skumsvoll vil industrien vel. Men han har hamna i feil parti dersom han ønskjer ein langsiktig og berekraftig industripolitikk.

For kort tid sidan presenterte bransjeorganisasjonen Norsk Industri gode utsikter for industrien her i landet. Leiaren, Stein Lier-Hanssen, kunne fortelje at det er optimisme i industribedriftene, og at mange har planer om å tilsetje folk. Dette står i skarp kontrast til utviklinga i det hovudsakleg borgarleg styrte Europa der det for tida er pessimisme i industrien.

Det viktigaste rammevilkåret for eksportindustrien er ein ordna økonomi med stabil valuta. Regjeringa fekk Noreg gjennom finanskrisa som var skapt av den ukontrollerte marknadsliberalismen som FrP står for. Den raudgrøne regjeringa har vore garantist for orden i økonomien . FrP med sine overbod og skattelette til dei rike vil komme til å rive ned den norske samfunnsmodellen som har sikra stabil økonomi og trygge arbeidsplassar.

For eit år sidan blei deler av norsk industri ramma av etterdønningane etter finanskrisa. Regjeringa var raskt ute med ein hjelpepakke som blant anna var viktig for den maritime industrien på Sørlandet. Eit av tiltaka var utvida rammer for Garantiinstituttet for eksportkreditt, noko som var til stor hjelp for mange bedrifter på Agder som er så sterkt eksportorientert.

Prosessindustrien er ein viktig del av næringslivet, ikkje minst på Sørlandet. Blant anna på grunn av strenge miljøkrav  har denne industrien blitt teknologisk leiande og ligg i fremste rekke når det gjeld energieffektivitet og miljø. Regjeringa har gjennom støtteordningar for miljøteknologi lagt til rette for at denne utviklinga kan fortsette, slik vi ser eksempel på med støtta til ny aluminiumsprosess på Lista aluminiumsverk.

Regjeringa har etablert eit industrikraftregime med garantiordningar for langsiktige kontraktar. Like før jul blei det inngått langsiktige kraftkontraktar mellom Statkraft og store prosessbedrifter ved hjelp av denne ordninga. Prosessindustrien har også fått gratiskvotar for CO2 frå prosessen og slepp å betale avgift til dei grøne sertifikata som skal skaffe inntekt til å utvikle miljøvennleg energi. Dette er tiltak for å styrke konkurranseevna til bedrifter som ligg langt framme på miljø.

Sist haust var Skumsvoll ute med kritikk av regjeringa for manglande satsing på havvindmøller, men vi såg lite til havvindmøller då FrP la fram sitt alternative statsbudsjett. Regjeringa presenterte derimot ei storsatsing på fornybar energi. Statkraft fekk sist haust utvida sin eigenkapital slik at bedrifta kan realisere eit investeringsprogram på over 80 milliardar kroner. Kapitalutvidinga blei kombinert med ei strategiendring som inneber at heile investeringsprogrammet skal gå til fornybar energi, og ikkje noko til gasskraft. Denne fornybarsatsinga har blant anna ført til at ein del sørlandsbedrifter no viser interesse for marknaden for havvindmøller på Doggerbank.

Det siste utspelet er eit angrep på regjeringa fordi den ikkje bygger fleire gasskraftverk utan CO2-rensing. No står FrP utanfor klimaforliket der det er ambisiøse mål for CO2-reduksjon her i landet. Men alle aktuelle regjeringspartnarar har slutta seg til forliket. Det skal bli interessant å sjå korleis ei slik eventuell regjering vil få CO2-rekneskapen til å gå i hop når den skal ta ansvar for heilskapen og ikkje berre enkeltutspel.

Alf

3 responses to “Optimisme i industrien, men Skumsvoll klagar

 1. Hei Alf.
  Mye rett i det du skriver, men også noen synspunkter.
  Det er optemisme i industrien. Nå. Grunnen er at det har vært tøft gjennom finanskrisen. Bare i mai og april i år mistet Norge 20.000 industriarbeidsplasser.
  1. Du nevner at regjeringen var så flink i denne tiden. Joa – men opposisjonen var jo ikke akkurat kritisk til hva de gjorde. De ville bare sette i gang tidligere.
  2. Disse arbeidsledige syns ikke på ledighetsstatistikken da staten ansatte omtrent like mange. Likevel betyr ikke det at finanskrisen gikk lett for industrien i Norge.
  3. At det går bra nå i dag og litt fremover er ikke noen garanti for at vi har gode vilkår fremover.

  Om du ser historisk på det så har papirindustrien stort sett forsvunnet fra landet. Skipene og rederne også. Møbelproduksjonen er langt mindre enn den var.
  Fiskeforedlingen er stort sett borte. Bildelproduksjonen er nesten borte. Det er mange sektorer du kan se på over de siste 20-30-40 år som har forsvunnet.
  Så – det er ikke slik at vi har noen god industrihistorie sådan.
  Rec ? De satser mer og mer ute ? Hydro ? Likedan.
  Vi stod ved emningen til en ny industri – biomasse og biodrivstoff. Noe den langsiktig tenkende regjeringen tok liv av ved roten ved å avgiftsbelegge.

  Når det kommer til aluminium er det slik at gjenfallsretten trer i kraft om ikke så mange år.
  Før det forfaller Hydro sine konsesjoner til å drive aluminiumsverk. Spørsmålet er om de kommer til å fortsette med aluminium i Norge når de ikke har sine egne fosser lenger.
  Jeg tipper det blir for lite lønnsomt og at vi må takke adjø til nok en industri.

  Røkke, Hagen og disse ekle rike folka driver med industri i Norge.
  Det er derfor bemerkelsesverdig at du ivrer for skatter som ingen av de vi konkurrerer med har.
  Kanskje vi skal begynne å se litt på hva det er de andre landene gjør siden vi har mistet så mye industri ?

  Når det gjelder CO2 og energi så er tenkningen for snever. Ta eksempel med elektrifiseringen av plattformer i Nordsjøen.
  Før pumpet de opp olje og gass og bruke en liten del til sin egen energi. Nå har vi brukt store penger på strømkabler fra land.
  Vi har lite strøm i landet og vi øker strømforbruket ved å sende strømen til sjøs.
  Hva er effekten? Jo – den gass og olje som ble brukt til strøm på platformer blir nå også eksportert. Og gassen ender i en komfyr i et Europeisk land.
  Der blir CO2 sluppet ut.
  Om det er et klimaproblem rundt menneskapt CO2 så spiller det ingen rolle for verden om den gassen blir brent i Beliga, Frankrike, Tyskland eller Nordsjøen.
  Problemet er i såfall globalt.

  Så – her er et eksempel på snever norsk tenkning. Vi løser ikke problemet, vi bare skal se flinke ut.
  Slikt er det ikke noen fremtid i.

  Liker

 2. Bare en liten oppdatering i sakens anledning :
  http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2078322.ece

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s